آمـار گـروه سـايـت هاى شـركـت سـنجـش پـرداز
Sanjesh Pardaz Group Sites Statistics
وب سايت :     www.s-p.ir   امروز :  جمعه  **/05/08
رديفشـرح آمارتعداد
1بازديد امروز : 14
2بازديدكننده امروز : 12
3بازديد ديروز : 32
4بازديدكننده ديروز : 18
5بيشترين بازديد : 10699
6بيشترين بازديدكننده : 4721
7كل بازديد : 1522238
8كل بازديدكننده : 822261
9افراد حاضر در سايت : 1086


Sanjesh Pardaz Co.           WebSite : www.s-p.ir           Email : info@s-p.ir           Copyright   ©   1997 - 2009