آمـار گـروه سـايـت هاى شـركـت سـنجـش پـرداز
Sanjesh Pardaz Group Sites Statistics
وب سايت :       امروز :  دوشنبه  **/07/05
رديفشـرح آمارتعداد
1بازديد امروز : 648
2بازديدكننده امروز : 47
3بازديد ديروز : 1131
4بازديدكننده ديروز : 107
5بيشترين بازديد : 203092
6بيشترين بازديدكننده : 73872
7كل بازديد : 20313445
8كل بازديدكننده : 5231708
9افراد حاضر در سايت : 7636


Sanjesh Pardaz Co.           WebSite : www.s-p.ir           Email : info@s-p.ir           Copyright   ©   1997 - 2009