آمـار گـروه سـايـت هاى شـركـت سـنجـش پـرداز
Sanjesh Pardaz Group Sites Statistics
وب سايت :       امروز :  سه شنبه  **/09/16
رديفشـرح آمارتعداد
1بازديد امروز : 2259
2بازديدكننده امروز : 72
3بازديد ديروز : 8560
4بازديدكننده ديروز : 319
5بيشترين بازديد : 203092
6بيشترين بازديدكننده : 73872
7كل بازديد : 20357055
8كل بازديدكننده : 5237140
9افراد حاضر در سايت : 7645


Sanjesh Pardaz Co.           WebSite : www.s-p.ir           Email : info@s-p.ir           Copyright   ©   1997 - 2009