آمـار گـروه سـايـت هاى شـركـت سـنجـش پـرداز
Sanjesh Pardaz Group Sites Statistics
وب سايت :       امروز :  پنج شنبه  **/03/31
رديفشـرح آمارتعداد
1بازديد امروز : 3570
2بازديدكننده امروز : 285
3بازديد ديروز : 5645
4بازديدكننده ديروز : 231
5بيشترين بازديد : 203092
6بيشترين بازديدكننده : 73872
7كل بازديد : 21050536
8كل بازديدكننده : 5316994
9افراد حاضر در سايت : 14270


Sanjesh Pardaz Co.           WebSite : www.s-p.ir           Email : info@s-p.ir           Copyright   ©   1997 - 2009