آمـار گـروه سـايـت هاى شـركـت سـنجـش پـرداز
Sanjesh Pardaz Group Sites Statistics
وب سايت :       امروز :  چهارشنبه  **/07/12
رديفشـرح آمارتعداد
1بازديد امروز : 252
2بازديدكننده امروز : 168
3بازديد ديروز : 97
4بازديدكننده ديروز : 97
5بيشترين بازديد : 203092
6بيشترين بازديدكننده : 73872
7كل بازديد : 20850321
8كل بازديدكننده : 5298347
9افراد حاضر در سايت : 12647


Sanjesh Pardaz Co.           WebSite : www.s-p.ir           Email : info@s-p.ir           Copyright   ©   1997 - 2009