آمـار گـروه سـايـت هاى شـركـت سـنجـش پـرداز
Sanjesh Pardaz Group Sites Statistics
وب سايت :       امروز :  چهارشنبه  **/07/28
رديفشـرح آمارتعداد
1بازديد امروز : 29
2بازديدكننده امروز : 29
3بازديد ديروز : 20
4بازديدكننده ديروز : 13
5بيشترين بازديد : 203092
6بيشترين بازديدكننده : 73872
7كل بازديد : 20315958
8كل بازديدكننده : 5233263
9افراد حاضر در سايت : 7637


Sanjesh Pardaz Co.           WebSite : www.s-p.ir           Email : info@s-p.ir           Copyright   ©   1997 - 2009