آمـار گـروه سـايـت هاى شـركـت سـنجـش پـرداز
Sanjesh Pardaz Group Sites Statistics
وب سايت :       امروز :  سه شنبه  **/05/18
رديفشـرح آمارتعداد
1بازديد امروز : 1089
2بازديدكننده امروز : 167
3بازديد ديروز : 4133
4بازديدكننده ديروز : 120
5بيشترين بازديد : 203092
6بيشترين بازديدكننده : 73872
7كل بازديد : 20552581
8كل بازديدكننده : 5272627
9افراد حاضر در سايت : 9500


Sanjesh Pardaz Co.           WebSite : www.s-p.ir           Email : info@s-p.ir           Copyright   ©   1997 - 2009